Er du over 20 år? 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk anbefaler alle å være varsomme med rus, men vil særlig fraråde unge å bruke rusmidler.

Denne nettsiden er kun ment å informere om rusmidler og forholdsregler for tryggest mulig bruk, og må ikke forstås som en oppfordring til rusmiddelbruk.