Sex & rus
Hvorfor kombineres sex med rusmiddelbruk?
Hvorfor kombineres sex med rusmiddelbruk?
Spontan kombinasjon
Siden det er vanlig å møte sexpartnere på sosiale arenaer der det gjerne brukes rusmidler, for eksempel i utelivet eller på fest, kombineres sex ofte med rus uten at dette nødvendigvis er planlagt. Alkohol er det vanligste rusmiddelet, sammen med koffein og nikotin, men også ulovlige rusmidler kan være utbredt i visse miljø.
Bevisst kombinasjon
Noen kombinerer også sex og rus bevisst, for å forandre hvordan de selv opplever sexen eller for å prestere bedre for andre. Rusmidler kan gjøre det lettere å bli kåt, slappe av eller holde seg våken. De kan også gjøre sex mer følelsesladet, øke følsomheten for berøring eller forsterke orgasmer. Samtidig kan de brukes til å redusere følsomhet, typisk for å kunne holde ut lenger, men enkelte kan også bruke dem til å dempe fysisk smerte eller vonde følelser i forbindelse med sex.
Hvem kombinerer sex og rus?
Hvem kombinerer sex og rus?
Alkohol
De aller fleste vil på et eller annet tidspunkt være påvirket av et rusmiddel mens de har sex. I en studie fra New Zealand opplyste cirka fire av fem menn og mer enn fem av seks kvinner at enten de selv eller partneren hadde drukket alkohol før sex i hvert fall én gang det siste året. Deltakerne i studien var 38 år da de ble spurt, og bruk av alkohol i forbindelse med sex kan være vanligere blant yngre mennesker.

Illegale rusmidler
Vi vet mindre om hvor mange som kombinerer sex og illegale rusmidler. På landsbasis oppgir cirka én av ti mellom 16 og 34 å ha brukt cannabis det siste året, og henholdsvis én av 15 og én av 19 har prøvd kokain og MDMA. Mange av disse har trolig brukt stoffene i settinger hvor kombinasjon av sex og rus skjer spontant. Både ulovlig rusmiddelbruk og bevisst bruk av illegale rusmidler i forbindelse med sex er imidlertid vanligere i enkelte miljø.
Chemsex
Begrepet "chemsex" beskriver et fenomen som har sitt utspring i det skeive miljøet, først og fremst blant menn som har sex med menn. Ved chemsex kombineres sex bevisst med bruk av illegale rusmidler – typisk mefedron eller metamfetamin og GHB. Chemsex skjer gjerne på egne fester hvor mange menn treffes for å ha sex med hverandre, og sexen kan i noen tilfeller pågå over flere dager. De siste årene har det vokst frem en egen chemsex-subkultur på skeive sjekke-apper og nettsamfunn, hvilket har ført til en spredning av fenomenet.

Chemsex medfører en del unike utfordringer og risikomomenter knyttet til både rusaspektet og sexaspektet. Du kan lese mer om chemsex og finne risikoreduserende råd på nettsiden til Chemfriendly. Du kan også lese mer om chemsex på nettsidene til David Stuart.
Hva er farene ved å kombinere sex
med rusmidler?
Rus virker inn på alt fra sexlyst, dømmekraft og impulskontroll til bevissthet rundt egne og andres grenser og evnen til å samtykke. Når rusmidler brukes i forbindelse med sex, er det derfor ikke bare viktig å vite hvordan rusmidlene virker i utgangspunktet, men òg hvilken betydning virkningen har for sex.
 • Senket terskel for ubeskyttet sex
  Enkelte rusmidler, som for eksempel alkohol, er disinhiberende. Dette betyr at de svekker hemningene våre og gjør oss mer impulsive. Dette kan senke terskelen for å ha ubeskyttet sex, hvilket innebærer økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og eventuelt graviditet.

  Risikoen kan reduseres ved alltid å ha kondomer på seg, slik at man aldri bare har valget mellom ubeskyttet sex og å avstå fra sex når man er ruspåvirket.
  1
 • Økt risiko for å få sår eller rifter
  Mange rusmidler kan gjøre brukeren mindre følsom for smerte. Dette gir økt risiko for å få rifter under samleie, spesielt ved analsex. Risikoen for å få rifter i skjeden øker også ved bruk av rusmidler som kan gjøre skjeden tørr eller stram.

  Risikoen for rifter kan reduseres ved bruk av et vannbasert glidemiddel. Dette er spesielt viktig ved analsex
  2
 • Nedsatt evne til å ta ivareta egen trygghet
  Mange rusmidler kan gi nedsatt dømmekraft, bevissthet eller motorikk. Dette kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne eller reagere på utrygge situasjoner eller motsette seg uønskede handlinger fra andre. Ved bruk av illegale rusmidler kan dessuten frykten for å bli oppdaget eller straffet gjøre at man ikke tør be politiet eller andre utenforstående om hjelp, slik at man blir mer sårbar.

  Risikoen for uønskede hendelser kan reduseres ved å unngå å bli sterkt beruset alene, i utrygge omgivelser eller sammen med personer man ikke stoler på.
  3
 • Nedsatt evne til å tolke andres signaler
  Rusmidler kan også svekke evnen til å lese andre mennesker. Dette kan gjøre det vanskeligere å bedømme om en partner samtykker eller er i stand til å samtykke til sex, særlig hvis begge parter er ruspåvirket. Det er da en risiko for at man krenker andres grenser uten at man selv skjønner det.

  Hvis man ønsker å ha sex i sterk rus, bør man på forhånd avklare med partneren at begge er komfortable med dette og klare over hverandres grenser. Man bør aller helst unngå å ha sex hvis man er så ruspåvirket at man ikke stoler på sin egen dømmekraft.
  4
 • Forsterkning av tvangspreget atferd
  Klassiske sentralstimulerende, som for eksempel amfetamin og kokain, aktiverer hjernens belønningssystem og kan forsterke motivasjonen til å bedrive en aktivitet. Dette kan øke risikoen for avhengighet av aktiviteter som i seg selv har en sterk effekt på hjernens belønningssystem, som for eksempel sex. Hyppig bruk av amfetamin eller kokain i forbindelse med sex kan derfor føre til tvangspreget seksuell atferd. Dette kan særlig være problematisk hvis stoffene brukes i forbindelse med selvdestruktiv seksuell atferd, ettersom man da forsterker det selvdestruktive handlingsmønsteret.

  Risikoen kan reduseres ved å unngå å bruke rusmidler så ofte at avhengighet utvikles, samt ved å unngå å bruke rusmidler hver gang man har sex.
  5
 • Farlige interaksjoner med potensmidler
  Noen rusmidler kan gi ereksjonssvikt. Mange bruker derfor potensmidler, som for eksempel sildenafil og tadalafil, til å motvirke denne effekten når de skal ha sex i ruspåvirket tilstand. Dette gir økt risiko for blodtrykksfall ved kombinasjon med enkelte rusmidler.

  Risikoen for blodtrykksfall kan reduseres ved å dosere varsomt, samt ved å unngå å reise seg brått fra sittende eller liggende stilling. Det tryggeste er likevel å unngå å kombinere potensmidler med rusmidler som kan senke blodtrykket, og særlig unngå å bruke potensmidler samtidig med "poppers".
  6
Hvilke rusmidler brukes i forbindelse med sex?
De vanligste rusmidlene å bruke i forbindelse med sex, er rusmidlene som er mest utbredt i samfunnet. Disse er først og fremst lovlige rusmidler som alkohol, koffein og nikotin. De mest utbredte ulovlige rusmidlene i Norge er cannabis, kokain, MDMA og amfetamin. Blant dem som bevisst kombinerer sex og rus, brukes imidlertid også andre ulovlige rusmidler.
Hvilken virkning har de enkelte rusmidlene på opplevelsen av sex?
Relaterte artikler